Úvodní ustanovení

Podmínky užívání webové platformy Enkaustika Akademie jsou právním dokumentem, který stanovuje soubor pravidel a pokynů určujících podmínky a způsob užívání veškerých služeb a obsahu dostupných na webu enkaustika.cz. Tento dokument slouží k ochraně vlastníka webových stránek, Leopolda Křenka, umístěného na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika, a všech uživatelů této platformy. Uživatel je povinen se s těmito podmínkami seznámit a řídit se jimi. Podmínkami užívání jsou uživatelé vázáni od okamžiku, kdy navštíví webovou stránku nebo začnou využívat nabízené služby a obsah. Tento dokument je možné doplňovat nebo měnit, a to i bez předchozího upozornění, proto uživatelé by si měli pravidelně ověřovat jeho aktuálnost a obsah.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatelé mají právo využívat obsah a služby poskytované webovou platformou Enkaustika Akademie podle aktuálních podmínek zveřejněných na této webové stránce. Jejich povinností je dodržovat tyto podmínky, zacházet s materiály a obsahem stránky s respektem a odpovědností a nesdílet ani jinak nepředávat autorský obsah bez souhlasu vlastníka. Každé porušení podmínek může vést k omezení nebo zániku přístupu k webové platformě a jejím službám. Uživatel by měl také dodržovat obecná morální a etická pravidla včetně zásad ochrany osobních údajů a práva na duševní vlastnictví.

Ochrana autorských práv

Autorská práva k veškerému obsahu webových stránek enkaustika.cz, včetně textů, grafik, videí, kurzů a jiných materiálů, jsou vyhrazena a jsou majetkem Leopolda Křenka. Jakékoli neoprávněné užití, kopírování, reprodukce, šíření nebo jiné zneužití obsahu může být předmětem právního postihu. Užití obsahu pro osobní nekomerční účely je dovoleno pouze s předchozím písemným souhlasem vlastníka webových stránek.

Osobní údaje a jejich ochrana

Enkaustika Akademie se zavazuje k ochraně osobních údajů všech uživatelů své webové stránky v souladu s platnými právními předpisy, především s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Všechny shromážděné osobní údaje budou použity výhradně k účelům, pro které byly poskytnuty, a nebudou poskytovány třetím stranám bez výslovného souhlasu uživatele. Podrobné informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou uvedeny v samostatné sekci 'Ochrana osobních údajů'.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo stížností týkajících se webové stránky enkaustika.cz mohou uživatelé kontaktovat majitele Leopolda Křenka na e-mailovou adresu [email protected] nebo na poštovní adresu Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika.