Úvod

Vážíme si Vašeho zájmu o naše služby a chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Následující text poskytuje podrobné informace o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji. Enkaustika Akademie, provozovaná panem Leopoldem Křenkem s poštovní adresou Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika, je odpovědná za shromažďování a zpracování jakýchkoliv osobních údajů uživatelů, které jsou požadovány nebo se shromažďují při návštěvě webové stránky enkaustika.cz. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je využíváme.

Účel zpracování osobních údajů

Shromažďování a zpracování osobních údajů na našem webu je prováděno s účelem poskytování našich služeb, zahrnujících výuku a kurzy enkaustického malování, jakož i zasílání informací o nových kurzech, workshopech a speciálních akcích. Osobní údaje jsou také využívány pro administrativní účely, komunikaci s uživateli, marketing, analýzu návštěvnosti a zlepšování kvality našich služeb. Předkládáme podrobný přehled o zpracování a ochraně Vašich dat a zavazujeme se k dodržování právních požadavků na ochranu osobních údajů.

Rozsah shromažďovaných osobních údajů

Každá interakce na našem webu enkaustika.cz může vyžadovat poskytnutí určitých osobních údajů. Tyto údaje mohou zahrnovat, avšak nejsou omezeny na, Vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a jakékoliv další informace, které sami dobrovolně poskytnete při registraci do kurzů, přihlášení k odběru novinek, vyplnění kontaktního formuláře, nebo při jiných interakcích. Ujišťujeme Vás, že všechny shromážděné osobní údaje jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a jsou chráněny před neoprávněným přístupem.

Ochrana a bezpečnost údajů

Enkaustika Akademie provádí veškerá potřebná technická a organizační opatření, aby zajistila maximální možnou ochranu shromažďovaných osobních údajů proti jejich zneužití, ztrátě či poškození. Tato opatření jsou pravidelně přezkoumávána a aktualizována v souladu s technologickým pokrokem a změnami právních předpisů. Zpracování dat je řízeno přísnými interními pravidly a procedurami, které jsou navrženy tak, aby splňovaly vysoké normy důvěry a integrit

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Jako subjekt údajů máte následující práva: právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu či výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. K uplatnění těchto práv nebo pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na vlastníka webu pana Leopolda Křenka prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Pokud máte pocit, že vaše práva byla porušena v souvislosti se zpracováním osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Kontaktní Informace

Pro další dotazy nebo připomínky k našim zásadám ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat. Kontaktujte vlastníka webu, pana Leopolda Křenka, na poštovní adrese Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika, nebo prostřednictvím e-mailu na [email protected].