Ochrana a zpracování osobních údajů

Naše společnost se zavazuje chránit osobní údaje v souladu s nařízením GDPR a ostatními příslušnými zákony. Bereme ochranu Vaší soukromosti vážně a chceme, abyste se cítili bezpečně při poskytování svých osobních údajů při využívání našich služeb. Zavazujeme se nezveřejňovat Vaše osobní údaje třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu a používat je pouze za účelem, pro který byly poskytnuty. S úctou k Vašemu soukromí postupujeme při zpracovávání osobních údajů transparentně, důsledně a s maximální možnou opatrností.

Použití a účel zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané prostřednictvím našich služeb, včetně vyplnění kontaktních formulářů, zasílání dotazů či přihlášení k odběru novinek, jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely, které jsou výslovně uvedeny. Tyto účely mohou zahrnovat zasílání informací o nových kurzech, workshopech, promočních akcích či personalizovaných nabídek. Každý dotčený má právo být informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů.

Bezpečnost osobních údajů

Zabezpečení Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Používáme různé bezpečnostní technologie a postupy, které nám pomáhají chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním. Ukládáme osobní údaje, které nám poskytnete, na počítačových serverech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v kontrolovatelných prostředích. Přestože se snažíme chránit Vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte elektronicky.

Kontaktní informace správce

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně zpracování osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na správce údajů. Správcem údajů je Leopold Křenek, jehož kontaktní údaje jsou Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Kontaktní e-mail správce je [email protected].